Styrkebasert Coaching som lederverktøy

-Bli den beste lederen du kan bli

Vår kompetanse

Annette Ekman
Administrerende direktør

482 42 023
annette.ekman@inkoas.no

Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Allmennlærer
 • Høgskolekandidat økonomi og administrasjon
 • Master i økonomi og ledelse
 • Coach på nivå NLP Practitioner, Master og Trainer.
 • Lang erfaring med undervisning og prosjektledelse
 • Spisskompetanse på prosesser innen bedriftsutvikling og endring
 • Mange års erfaring som leder

Målgruppe

 • Ledere
 • Veiledere
 • Alle som ønsker personlig vekst og utvikling

Hva vi tilbyr

 • Sertifisering i NLP Business Practitioner
 • Gode og hensiktsmessige verktøy for bruk i din arbeidshverdag 
 • Programmet består av en kombinasjon av teori og praktisk trening på bruk av verktøy
 • Programmet varer i 14 dager, dvs. 7 samlinger á 2 dager

NLP Business Practitioner

NLP Business Practitioner er en styrkebasert coaching metodikk som egner seg godt for deg som driver veiledning, eller leder andre i hverdagen. Utdanningen bygger på lederprogrammet til Leading Edge http://www.getleadingedge.no. Programmet utvikler deg som leder/veileder, i tillegg til at det gir deg personlig vekst og læring for livet.

«I mange år har sertifisering NLP Business Practitioner vært et høyt ønske for meg. At jeg måtte reise langt for å delta på samlinger ble medvirkende årsak til at jeg nedprioriterte dette i en travel jobbhverdag. Men så dukket den fantastiske muligheten opp at jeg som ekstern deltager kunne få sertifiseringen gjennom INKO. Annette Ekman er svært dyktig og inspirerende som foreleser. Jeg anbefaler virkelig andre å benytte denne muligheten. I min jobb som leder og deltakelse i ulike styreverv handler det i dag om coaching og utvikling av potensialet hos enkeltmennesker, i kombinasjon med mål og strategiarbeid. NLP Business Practitioner har gitt meg verktøy og innsikt som jeg drar stor nytte av i mitt arbeid. Å utvikle sin egen evne til å være mer nysgjerrig enn allvitende er en lærerik prosess som åpner perspektiver i mange sammenhenger. Takk til INKO for at jeg fikk anledning til å bli sertifisert som NLP Business Practitioner!»

Hilde Svenning, administrerende direktør KUPA AS

«Har lenge hatt lyst til å ta utdanning som coach for å ha flere strenger å spille på i min jobb i bedriftshelsetjenesten. Muligheten til å ta NLP Business Practitioner gjennom INKO kom som bestilt I så måte. Annette Ekman var svært dyktig som foreleser og gav mange «knagger» å henge teorien på slik at nytteverdien kom med en gang. Jeg kunne gå i gang med å bruke verktøyene allerede underveis i kurset. I min jobb som HMS rådgiver handler det mye om å coache ledere og ansatte, og det å bidra til å utvikle og få frem potensialet hos den enkelte. NLP Business Practitioner gav meg mange nyttige verktøy, og mye nyttig innsikt som har bidratt til å gjøre meg til en bedre HMS rådgiver og støttespiller for våre kunder. Jeg kan på det sterkeste anbefale andre å benytte seg av denne muligheten».

Kathrine Kanebog Thorsen, Sør-Troms HMS Tjeneste