Personlig utvikling og teamutvikling

Vår kompetanse

Inger Lise Hansen
jobbkonsulent

926 51 659
inger.lise.hansen@inkoas.no

Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Allmennlærer
 • Sertifisert coach på nivå NLP Practitioner
 • God kompetanse i InFlow24 verktøyet (bevisstgjøring av interesser, verdier og preferanser).
 • Flere års erfaring med kartlegging og veiledning innen Arbeid -og inkluderingsfeltet.

Annette Ekman
Administrerende direktør

482 42 023
annette.ekman@inkoas.no

Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Allmennlærer
 • Høgskolekandidat økonomi og administrasjon
 • Master i økonomi og ledelse
 • Coach på nivå NLP Practitioner, Master og Trainer.
 • Lang erfaring med undervisning og prosjektledelse
 • Spisskompetanse på prosesser innen bedriftsutvikling og endring
 • Mange års erfaring som leder

Målgruppe

 • Ledere og leder-team som ønsker å lede ulike ansatte til felles mål.
 • Bedrifter som ønsker å styrke arbeidsmiljøet.
 • Bedrifter som jobber prosjektbaserte, og derfor er avhengige av gode team for å nå sine mål.

Hva vi tilbyr

 • Bevisstgjøring på individnivå knyttet til behov og styrker i jobb og fritid.
 • Bevisstgjøring omkring ulike teamroller, samt gi bidrag til hvordan kjøre gode teamprosesser for å oppnå optimale og effektive team.
 • Tilby visuelle statistikker som gir et verktøy for hvor man kan ta grep i organisasjonen.

Personlig utvikling og teamutvikling passer for alle som ønsker å bli bevist sine egen styrker. Gjennom verktøyene blir du kjent med deg selv og hva som skal til for at du skal prestere best mulig i det daglige. Team-delen (TeamMap) gir økt forståelse for den enkelte arbeidstakers rolle i teamet. Hvordan kan vi benytte oss at hverandres styrker.

Verktøyene skaper mindre friksjon i bedriften og styrker kommunikasjon i teamet.