Styrkebasert Coaching som lederverktøy

Vår kompetanse

Annette Ekman
Administrerende direktør

482 42 023
annette.ekman@inkoas.no

Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Allmennlærer
 • Høgskolekandidat økonomi og administrasjon
 • Master i økonomi og ledelse
 • Coach på nivå NLP Practitioner, Master og Trainer.
 • Lang erfaring med undervisning og prosjektledelse
 • Spisskompetanse på prosesser innen bedriftsutvikling og endring
 • Mange års erfaring som leder

Inger Lise Hansen
jobbkonsulent

926 51 659
annette.ekman@inkoas.no

Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Allmennlærer
 • Sertifisert coach på nivå NLP Practitioner
 • God kompetanse i InFlow24 verktøyet
  (bevisstgjøring av interesser, verdier og preferanser).
 • Flere års erfaring med kartlegging og veiledning innen
  Arbeid -og inkluderingsfeltet.

Målgruppe

 • De som ønsker å utvikle sine lederegenskaper eller er nysgjerrig på ledelse
 • Ledere
 • Ledergrupper

Hva vi tilbyr

Programmet består av 7 moduler:

 • Styrkebasert ledelse
 • Motivasjon og interesser
 • Personlighet og preferanser
 • Ledelse i din bedrift
 • Kommunikasjon og feedback
 • Medarbeider og utviklingssamtalen
 • Organisering av team og teamutvikling

Indre motivasjon hos medarbeidere er viktig for utvikling og læring, og gjør at organisasjonen har større sannsynlighet fra å lykkes med verdiskaping. Kjenner du deg selv og dine medarbeidere kan du i den grad det er mulig jobbe med at dere er i flyt. På den måten kan du prestere bedre og utvikle både deg som leder og organisasjon.

InFlow24 Lederskolen bygger på denne typen tenkning der styrkebasert ledelse innehar en nøkkelrolle. Skolen består av syv moduler hvor målet er å gi metoder og verktøy for styrkebasert ledelse.