Inko sykefraværshjelp

Vår kompetanse

Kathrine Kanebog Thorsen
Avdelingsleder VTA Harstad

47275197 
kathrine.kanebog.thorsen@inkoas.no

Annette Ekman
administrerende direktør

48242023
annette.ekman@inkoas.no

Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Sykepleier/Jordmor
 • Bedriftsjordmor og HMS rådgiver i BHT, og har spesialkompetanse på graviditet og arbeidsliv, samt lang erfaring og kunnskap om hvilke arbeidsbelastninger som er tilrådelige for gravide.
 • Prosjektmedarbeider i pilotprosjekt om gravide i arbeid
 • Prosjektleder i «Gravid og i Arbeid» Coach på nivå NLP Practitioner
 • Lang erfaring med Kurs/undervisning
 • Mange års erfaring med lederveiledning/lederutvikling
 • Ledererfaring
Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Allmennlærer
 • Høgskolekandidat økonomi og administrasjon
 • Master i økonomi og ledelse
 • Coach på nivå NLP Practitioner, Master og Trainer.
 • Lang erfaring med undervisning og prosjektledelse
 • Spisskompetanse på prosesser innen bedriftsutvikling og endring
 • Mange års erfaring som leder

Målgruppe

 • Ansatte med lange eller hyppige fravær, evt. fare for fravær.
 • Ansatte under en sykemeldingsperiode eller mellom sykemeldingsperioder.
 • Situasjoner hvor sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers normale oppfølging, og når situasjonen oppleves som fastlåst
 • Situasjoner hvor andre tiltak ikke fører til løsninger
 • Når ansatt, arbeidsgiver og NAV er enige om at det kan være en løsning.

Hva vi tilbyr/ hva kan vi hjelpe med

 • Oppstartsamtale med den ansatte og leder
 • Være en nøytral tredjepart
 • Lytte, samtale og styrke den enkelte i sin rolle
 • Fokus på styrker, verdier og mening på arbeidsplassen
 • Kartlegging av arbeidsplassen, ergonomisk og psykososialt
 • Se muligheter for tilrettelegginger
 • Skape tydelige rammer til krav og forventninger på arbeidsplassen
 • Mulighet for tverrfaglig samarbeid med NAV og behandler/fastlege/andre
 • Stressmestring

Flere virksomheter kan oppleve fastlåste utfordringer med lange eller hyppige og gjentagende sykefravær. Årsakene kan være flere. Høyt sykefravær kan være krevende både for deg som er syk og bedriften. Ikke minst påvirker det kvaliteten på bedriftens tjeneste, og de fleste er på søken etter å finne løsninger. Det kan vi hjelpe til med!

Det å få hjelp fra en fagperson kan være en kjærkommen avlastning, for de aller fleste. Er det i tillegg en underliggende årsak til fraværet må det gjerne en ekstern person til for å få en avklaring. Vi ønsker å være en nøytral, men ærlig samarbeidspartner, for å bidra til å løse krevende og fastlåste situasjoner.

Folder sykefraværshjelp