Bedriftsjordmor til leie

– Tilrettelegging for gravide er gull verdt

Vår kompetanse

Kathrine Kanebog Thorsen
Bedriftsjordmor / avdelingsleder VTA Harstad

472 75 197
kathrin.kanebog.thorsen@inkoas.no

Utvidet info

Utdanning og erfaring

 • Sykepleier/Jordmor
 • Bedriftsjordmor og HMS rådgiver i BHT, og har spesialkompetanse på graviditet og arbeidsliv, samt lang erfaring og kunnskap om hvilke arbeidsbelastninger som er tilrådelige for gravide.
 • Prosjektmedarbeider i pilotprosjekt om gravide i arbeid
 • Prosjektleder i «Gravid og i Arbeid» Coach på nivå NLP Practitioner
 • Lang erfaring med Kurs/undervisning
 • Mange års erfaring med lederveiledning/lederutvikling
 • Ledererfaring

Målgruppe

 • Ledere
 • HR personell
 • BHT
 • Jordmødre

Hva vi tilbyr

 • Kurs/undersvining om tilrettelegging, risikovurdering og oppfølging av gravide i arbeid.
 • Utarbeidelse av gravidepolitikk
 • Trepartsamtaler/bistand til ledere i oppfølging av gravide arbeidstakere
 • Risikovurdering gravide arbeidstakere
 • Utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan
 • Råd/veiledning til gravide og deres ledere.

Det er ingen andre områder man klarer å redusere sykefraværet så mye, så raskt og med så enkle midler som blant gravide. Først og fremst må den gravide føle seg trygg på at barnets og egen helse er ivaretatt i arbeidssituasjonen. Hvis den gravide i tillegg føler seg sett og ønsket på jobb så er mye gjort. Trekantsamtaler og individuelle oppfølgingsplaner blir trukket frem som et viktige tiltak som både den gravide og leder setter pris på. Trekantsamtale betyr at leder, gravid og bedriftsjordmor gjennomfører veiledningssamtaler, helst tre ganger i løpet av svangerskapet. 

Det viktigste bedrifter gjør er å ha en plan og god gravidepolitikk. Dette må forankres i ledelsen og settes i system, hvis ikke blir man overrasket hver gang noen blir gravid, sier bedriftsjordmor Kathrine. Gode praktiske løsninger gjør jobben trygg for både mor og barnet i magen. Da slipper den gravide unødig engstelser, og det gjør lederne deres også.